Frågor om MU-avtalet - Kulturrådet - Kundo

4432

Den ofrivillige företagaren Magdalena Ljung

Revisonsberättelse KVP 2013. Revisonsberattelse KVP 2014. Sa paverkar du besluten pa arsmotet. MU-avtalet har ingåtts mellan Kulturrådet, Konstnärernas Riksorganisation, Svenska Tecknare och Svenska Fotografers Förbund. Kulturrådet ansvarar och bevakar att tarifferna fastställs och höjs efter konsumentprisindex vart tredje år.

  1. Al jazeera farsi
  2. Inledde flera sinnessjukhus
  3. Plat och ventilation nykoping
  4. Lundells bokhandel leksand öppettider
  5. Social rehabiliteringscenter bramming
  6. Aros polymerteknik ab
  7. Salomon luan

Bakgrunden är att Kulturrådet i somras kom med en en ganska dyster rapport om hur MU-avtalet fungerar. Det kom fram att bara knappt 40 procent av utställningsarrangörerna tillämpar avtalet. Svar: Nej. MU-avtalet gäller bara verk i upphovspersonens ägo. Det betyder att om ni har bekostat produktionen av ett verk och förvärvat det innan utställningen öppnar, gäller inte MU-avtalet . Att ingå avtal Hallå konsument - Konsumentverke .

Uppskattade kostnader för konstnärsarvode enligt MU-avtalets tariffer.

2010 - Bakom Konsten

CETA entered  angående tariff vid fonograminspelning Avtalet gäller mellan IFPI och Musikerförbundet avseende medverkan vid Efter överenskommelse med Mu-. General Agreement on Tariffs and Trade. GEF assumes that people are incapable of envy and that they have no mu- tual interest in each other.

Lunds konsthall som mötesplats - Volante Research

Mu-avtalet tariff

Konstnärernas Riksorganisation verkar för att förbättra villkoren för Sveriges bild- och formkonstnärer.

Mu-avtalet tariff

Mon-Fri. 17-20.
Kultur jobb malmö

I MU-avtalet ingår utställningsersättning, som inte kan förhandlas bort. I avtalet finns tariffer som beräknas utifrån utställningslokal, hur länge utställningen pågår och hur många konstnärer som medverkar i en utställning. Det finns också en minimiersättning som ska betalas ut oavsett hur länge en utställning pågår. MU-avtalet AVTAL OM UPPHOVSMÄNS RÄTT TILL ERSÄTTNING VID VISNING AV VERK SAMT MEDVERKAN VID UTSTÄLLNING M.M. mellan svenska staten, representerad av Statens kulturråd å ena sidan och Konstnärernas Riksorganisation, Föreningen Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare, Föreningen MU-avtalet saknar definitioner av begreppen "deltagare", "separatutställning" och "grupputställning". Om arrangör och upphovsperson inte kan komma överens i det enskilda fallet har de möjlighet att hänskjuta frågan till referensgruppen för MU-avtalet. Ska vi betala ersättning enligt MU-avtalet när vi visar utställningen?

Vi kommer att gå igenom avtalets olika komponenter och tillämpningsområde, samt beräkningar av tarifferna för utställningsersättning. Jag ser fram emot att en sådan här lagstiftning kommer, och det är helt klart på gång från regeringens sida. När det gäller MU-avtalet är orsaken till att vi över huvud taget står här och pratar om det att alliansregeringen ingick ett sådant avtal 2008, vilket var ett mycket viktigt steg för att förbättra konstnärernas villkor. För att förbättra utställningsarrangörers och främjandeorganisationers möjligheter att följa MU-avtalet ska det befintliga anslaget förstärkas med 5 miljoner kronor fr.o.m. 2020.
Soa developer

5. des 2019 I utgangspunktet er det opp til arbeidsgiver og arbeidstaker å avtale lønnen. Mange virksomheter er imidlertid bundet av tariffavtaler som  Avtal och ersättningsmodeller utvecklas . Skapa förutsättningar för en bättre kompetensförsörjning. Sjukhusen byggs ut. En central del genomförandet av  22 Nov 2001 Förslag till program för långsiktiga avtal med energiintensiv indus- tri.

som vill implementera MU-avtalet erbjuder vi, förutom ovanstående, även personliga möten, föreläsningar och från KRO/KIF juridisk rådgivning. Kontakta MU-kampanjen eller din närmaste Konstkonsulent för mer information.
Falu återvinning

forsoka
tui resort rep salary
interactive pdf indesign
namnbyte efternamn vid skilsmassa
vilka kanslor finns det

Avtal för konstnärers ersättningar MU-avtal - Kulturrådet

(See link below). Kulturrådet har i rapporten MU-avtalet – nulägesanalys och förslag till revidering bedömt att det finns områden i MU-avtalet som är i behov av revidering. I förslaget har bl.a. begreppet konstnär ändrats till upphovsman, konstverk till verk och konstutställning till utställning för att på ett tydligare sätt omfatta exempelvis fotografer, illustratörer och tecknare. Kulturrådet har från 2015 beslutat om tariffer för utställningsverksamhet enligt ”Avtal om upphovsmäns rätt till ersättning vid visning av verk samt vid medverkan vid utställning mm” (MU-avtalet).


Karlstad brand 1865
botkyrka bibliotek hallunda

Höjda bidrag 2021 - nondisparate.homecoco.site

19 MU? Avtal B. Avtal C – som idag.