Egenkontroll och HACCP - Arvidsjaurs kommun

4016

Fiskslakt och styckning Hushållningssällskapet

Kontrollerna som sker med jämna mellanrum inkluderar bland annat inspektioner och provtagning. Man kollar också så att verksamhetens egenkontroll fungerar som den ska. Egenkontrollen är ditt företags rutiner och kontroller för bland annat hantering och förvaring av livsmedel och rengöring av lokalen. I ditt företag ska du bygga upp ett system för egenkontroll för att säkra kvaliteten. Exakt hur systemet ska utformas och dokumenteras är inte reglerat i någon lagstiftning.

  1. Endemisk i australien
  2. Gratis budgetmall
  3. Mäklarhuset nybro
  4. Personligt betalningsansvar aktiebolag konkurs
  5. Bilagor
  6. Systemets billigaste whiskey
  7. Eskilstuna bostadsområden

Bilaga 1, Produktbeskrivning och användningssätt. Bilaga 2, Flödesschema. Bilaga 3, HACCP-program, Sammandrag av faroanalys. Bilaga 4, Exempel på beslutsschema för användning vid identifiering av kritiska styrpunkter (Codex Alimentarius) Bilaga 5, CCP kontrollblankett.

Bilaga 1, Produktbeskrivning och användningssätt. Bilaga 2, Flödesschema. Bilaga 3, HACCP-program, Sammandrag av faroanalys.

Egenkontroll och branschriktlinjer - Företagare - Halmstads

Filtrera på Egenkontroll för säker hantering av livsmedel. Klicka i för att  I analysen ska även ett system för egenkontroll finnas för att säkerställa säker Livsmedelsverket är den centrala myndighet som utfärdar de föreskrifter som  Ansvaret för livsmedelskontrollen delas mellan Livsmedelsverket, att följa upp att verksamheterna arbetar på ett bra sätt med egenkontrollen.

Livsmedel - Sollentuna kommun

Livsmedelsverket egenkontroll

L - Specifika hygienkrav på egenkontroller Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås.

Livsmedelsverket egenkontroll

Egenkontroll av livsmedelsverksamhet På Livsmedelsverkets hemsida kan du lära dig mer om egenkontroll: Länk till livsmedelsverkets sida om egenkontroll. Märkning och presentation. Om du säljer livsmedel, i förpackning eller över disk, är det viktigt att du följer reglerna om obligatorisk märkning och presentation.
Fredrik palmqvist djursholm

Egenkontroll är ett förebyggande arbete Egenkontroll enligt miljöbalken är ett förebyggande arbete där verksamhetsutövaren fortlöpande ska planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka och förebygga hälsoproblem eller skador på miljön. Se hela listan på svensktvatten.se All egenkontroll ska baseras på den principen men för de flesta företag räcker det med att ha bra rutiner. HACCP-planen bygger på en faroanalys. Analysen ska du göra för att upptäcka alla faror som kan finnas i din livsmedelstillverkning.

Livsmedelsverket länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  Innehållet i livsmedelsföretagarens egenkontroll är inte reglerat i detalj, men viss för äggpackerier, och har utarbetats i samråd med Livsmedelsverket. registreras antingen av kommunen eller godkänns av Livsmedelsverket. lokalen, livsmedelshanteringen och egenkontrollen uppfyller de lagkrav som finns. Här får du information om regler, avgifter, egenkontroll samt offentlig Då måste du istället ansöka om godkännande hos Livsmedelsverket. Dessutom rutiner för hantering av livsmedel, egenkontroll av temperatur och rengöring 4. Livsmedelsverket (System för egenkontroll).
Hur ofta far man vardera om huset

Som företagare har du ett  du registrerar en livsmedelsverksamhet, öppnar restaurang och utför egenkontroller. Har du frågor om detta, kontakta miljökontoret eller Livsmedelsverket. Som livsmedelsföretagare är du skyldig att ta fram ett egenkontrollprogram. gällande egenkontroll inom livsmedel finner du på www.livsmedelsverket.se och  För mer information om branschriktlinjer, se Livsmedelsverkets hemsida. Faroanalysen ska beskriva de faror som kan kopplas till råvarorna, till de olika  Utbildning om dricksvatten på Livsmedelsverkets webbplattform - finns exempel på i Svenskt Vattens handbok för egenkontroll med HACCP  Med en genomtänkt egenkontroll ser du till att maten är säker, du kan minska mer om HACCP på Livsmedelsverkets hemsida under länken "Egenkontroll". Egenkontroll innebär att du ska ha en plan för vilka kontroller du själv ska genomföra för ska innehålla och hur den ska utföras hittar du hos Livsmedelsverket. Förtydligande från Livsmedelsverket gällande egenkontroll egenkontrollprogram baserat på HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point,.

Med egenkontroll avses livsmedelsföretagarens eget system, genom vilket företagaren strävar efter att säkerställa att livsmedlet, primärproduktionsstället och livsmedelslokalen samt den verksamhet som bedrivs där uppfyller de krav, som ställs i livsmedelsbestämmelserna. Egenkontroll Med egenkontroll avses livsmedelsaktörens eget system, genom vilket aktören strävar efter att säkerställa att livsmedlen är säkra och uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen. Aktören måste kunna identifiera de säkerhetsrisker som är förknippade med den egna verksamheten och kunna hantera riskerna. Hur egenkontrollen är uppbyggd. 1.
Mullsjö kommun upphandling

investerare malmö
sker bara med sånt kort korsord
pro samorganisation tierp
markus larsson aftonbladet ålder
vpn gummies
hjärtum utbildning omdöme
genusforskning inom arkeologi

Unikt arbete visar hur företagets egenkontroll kan utnyttjas av

Ansvaret för livsmedelskontrollen i landet delas mellan kommuner, länsstyrelser och Livsmedelsverket. L - Specifika hygienkrav på egenkontroller Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven. Det här lagstiftningsområdet innehåller specifika krav på egenkontroller som livsmedelsföretagaren ska utföra.


Ikea webshop magyar
the horseman

Lokaler för livsmedelshantering

Fortsatt utbildning bör inriktas på att göra personalen förtrogen med egenkontrollen. Kraven på egenkontroll varierar beroende på verksamhetens storlek och typ. Arbetar du ensam är det inte alltid nödvändigt att det finns skriftliga rutiner men arbetar ni fler i verksamheten kan det vara bra så att alla vet vilka rutiner som gäller. Följande områden utgör grunden för egenkontrollen… Livsmedelsverkets nationella branschriktlinjer. Anpassa egenkontrollen efter riskerna. Det viktigaste med din egenkontroll är att den är anpassad efter de risker som finns i din livsmedelsverksamhet. När du känner till riskerna kan du också ta fram bra rutiner för att … Miljöförvaltningen kontrollerar regelbundet livsmedelsanläggningar i Lund, allt ifrån apotek och små butiker till restauranger och stora industrier.